ALLMÄNNA VILLKOR


Outdoory Handelsbolag, Brännugnsstigen 28, 186 36 Vallentuna, tfn 070-4175398 org. nr. 169697897081. Beställande part nedan kallat kund.

Bakgrund

Outdoory erbjuder olika hushållsnära tjänster. 

Utbud av tjänster

Outdoory tillhandahåller tjänster enligt hemsida www.outdoory.se

Den tjänst som Outdoory tillhandahåller i ett specifikt avtal samt vid vilken tidpunkt tjänsten skall utföras bekräftas skriftligen av Outdoory och Kunden.

Priser

Bortforsling trädgårdsavfall 1190 kr/tipptillfälle.

Resekostnad 6kr/km.

Betalningsvillkor

Kunden skall till Outdoory utge ersättning för utförd tjänst enligt gällande priser.

Betalning sker via faktura. Betalning sker efter utfört arbete. 

På fakturan kommer det att anges två belopp med anledning av direktavdraget i Lagen om skattereduktion för hushållsnära tjänster. Det högre beloppet avser den totala kostnaden för tjänsten och det lägre beloppet avser belopp efter avdragen skattereduktion för arbetskostnaden.

Är Kunden berättigad till skattereduktion skall det lägre beloppet väljas. Om Kunden ligger i riskzonen för att skattereduktion ej kommer att medges skall det högre beloppet väljas. Är Kunden inte berättigad till skattereduktion kommer endast ett belopp anges på fakturan, totalbeloppet.

Om Kunden har valt det lägre beloppet så gäller följande:
Om Skatteverket inte godkänner Kundens direktavdrag, exempelvis på grund av att Kunden inte är berättigad till skattereduktion, skall Kunden mot en påminnelsefaktura erlägga det obetalade beloppet från ursprungsfakturan.

Kunden skall meddela Outdoory minst fem (5) arbetsdagar i förväg om en specifik avtalad tjänst ej skall utföras. I annat fall ska en avgift på 2000 kr betalas.

Anmärkningar på Outdoorys personal ska mail eller telefonledes lämnas inom 24 timmar efter utfört arbete

Reklamation

För att kunna framställa anspråk på ersättning eller göra anmärkning mot utförandet av avtalad tjänst skall Kunden inom skälig tid efter utförd tjänst underrätta Outdoory därom (se 17 § Konsumenttjänstlagen)

Erfarenhetsmässigt kan Kunden få det svårt att uppfylla sin bevisbörda om mer än en (1) dag förflutit efter utfört arbete varför det rekommenderas att man meddelar Outdoory om eventuella fel inom en (1) arbetsdag. 

Färdig gräsmatta är en färskvara och därför gäller ej öppet köp, returrätt eller ångerrätt enligt lag.

Garantin gäller för fleråriga prydnadsväxter (träd, buskar, häckplantor, klätterväxter, barrväxter, rosor, fruktträd och bärbuskar).

Om du är missnöjd med en planterad växt trots att du följt zon- och skötselanvisningar har du rätt att erhålla en ny växt. Kontakta alltid oss innan du tar upp växten från växtplatsen. Garantin gäller i ett år och gäller ej perenner eller krukväxter. 

En tillväxtgaranti på 2 månader för alla vedartade växter (ej perenner) gäller, under förutsättning att du har följt odlingsråd och ev zonindelning. Meddela oss om någon/ några växter inte tagit sig. Garanti för vinterskador lämnas ej. 


Nöjd Kund Garanti

Outdoory vill ha 100% nöjda kunder. Det innebär att om du inte är nöjd med det arbetet som vi utfört kan du senast inom 12 timmar från genomfört uppdrag utnyttja denna garanti. Punkt a-b nedan specificerar vad vi anser ligga till grund för att Kund ska ha rätt till Nöjd Kund Garanti:
a. Outdoory har inte gjort klart arbetet enligt vad som kan anses som normalt utfört arbete.
b. Outdoory har lämnat uppdraget eller gjort något som avviker från normal praxis. 

Personuppgiftslag

Outdoory använder de personuppgifter som Kunden lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänster mot Kunden så effektivt som möjligt och för att ha möjlighet att erbjuda Kunden tilläggstjänster samt lämna erbjudanden som utgör komplement till tjänsterna. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter HÄR