Helår 1 500 kr /mån

Halvår 2 400 kr /mån

  • Trädgårdsskötsel jan, feb, mars, april, maj, juni, aug, sep, okt, nov, dec. 
  • I snitt 4 h varannan vecka vår/sommar/höst. 
  • I snitt 2 h varannan vecka vinter, vårvinter.
  • Timmarna fördelas utifrån behov av skötsel i trädgården. 
  • Trädgårdsskötsel under mars, april, maj, juni, aug, sep.
  • I snitt 4 h varannan vecka
  • Timmarna fördelas utifrån behov av skötsel i trädgården. 

Priser inkl. moms efter RUT-avdrag.